واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش فلزارت در تمامی ساعات شبانه روز از طریق فرم تماس با در خدمت شماست.

همچنین شماره تلفن 08633666184 نیز در ساعات اداری پاسخ گوی شما می باشد.